Szakmai munkát szabályzó dokumentumok

 

  • Törvényi rendelkezés 1993. évi LXXIX. törvény

24. §30 (1)31
(2) Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
(3) A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
(4) Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. Az e törvényben meghatározott óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel.

Szabályozza óvodánk működését, életét. Meghatároz olyan elveket, amelyek szülőkre, pedagógusokra, gyerekekre egyaránt érvényesek. 

A benne meghatározott szabályozók biztosítják az intézmény optimális működését, az intézményben zajló folyamatok megvalósításának módját.

Pedagógiai programunk az Egészséges életmódra nevelés, amely tükrözi hitvallásunkat, a több mint félévszázados múltunk hagyományait, értékeit.