Ovi Hírek

Óvodai beiratkozás

2020/2021-es nevelési évre 2020.04.02.- 04.17.

Tudnivalók

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen járjanak el:

 • Először nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.
 • Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

 Az iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

Be kell mutatni a gyermek:

 • nevére kiállított személyi azonosítót,
 • a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • továbbá a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt

(Rendelet 20. § (3)),

 • nem magyar állampolgár gyermek esetében:
  • a Magyarországon történő jogszerű tartózkodás jogcímét igazoló okirat a szülőkre vonatkozóan is (pl. tanulmányok folytatása esetén tanulói vagy hallgatói jogviszonyt igazoló okirat, családtag családtagi jogállása igazolására születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat),
  • a menedékjog hatálya alá tartozók esetén az elismerés iránti kérelem,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők, valamint a harmadik országbeli állampolgárok esetében
  • a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedélye és
  • keresőtevékenység folytatásáról igazolás (pl. munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezését igazoló okirat, munkaszerződés, érvényes vállalkozói igazolvány, álláskereső személy esetén érvényes álláskeresési megállapodás),
  • az oktatásért felelős miniszter meghívólevele,
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata.
 • A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos csoportban történhet (Nkt. 47. § (3)).

 

 Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is.

Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy

 • telefonon 06/1 287- 3144 jelezze hétfőtől – péntekig, 8-11 óráig (a körzetes óvoda vezetőjének) 2020. április 17-ig.
 • vagy e-mailben napsugarovoda@t-online.hu vegyék fel a kapcsolatot. A beiratkozáshoz szükséges felvételi kérelem az intézmény honlapjáról letölthető
 • napsugarovi.eu (Hírek részben jelenik meg)

 

 • A felvételi lapokat a kitöltés után a fenti email címre kérjük visszaküldeni.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

 

 

Budapest, 2020. március 31.

                                                                                                                             Hatosné Pásztor Gabriella

                                                                                                                               óvodavezető

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Letölthető dokumentumok:

Close Menu